33 Phong Cách Thiết Kế Nội Thất Đẹp Hiện Đại (Phần 1)
Ngày đăng: 09/07/2019

33 Phong cách thiết kế nội thất tuyệt đẹp và hiện đại

 

Bộ sưu tập 33 phong cách thiết kế nội thất đẹp và hiện đại của nhóm Rainbow Shine thực hiện, sẽ giới thiệu đến các bạn những phong cách, xu hướng thiết kế nội thất trên thế giới như Avant Garde, Bohemian, Brutalism, Classicism, Art Nouveau,...

 

Trong phần 1, ICC Sài Gòn sẽ đề cập đến 10 phong cách đầu tiên, bao gồm: 

 

 • Phong cách Art & Crafts
 • Phong cách Art Deco
 • Phong cách Art Nouveau
 • Phong cách Avant Garde
 • Phong cách Baroque
 • Phong cách Bauhuas
 • Phong cách Bazzar
 • Phong cách Bohemian
 • Phong cách Brutalism
 • Phong cách Classicism

 

Phần 2 và phần 3 được cập nhật ngay trong bài viết này, các bạn hãy kéo xuống để xem.

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Art & Crafts

 

Phong cách nội thất Art Crafts
Phong cách nội thất Art & Crafts

 

Phong cách Art & Crafts cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Art Crafts
Phong cách thiết kế nội thất Art & Crafts

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Art Deco

 

phong cách thiết kế art deco
Thiết kế nội thất phong cách Art Deco

 

Phong cách thiết kế nội thất nhà art deco
Thiết kế nội thất cho ngôi nhà phong cách Art Deco

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu art deco
Thiết kế nội thất kiểu phong cách Art Deco

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Art Nouveau

 

phong cách thiết kế nội thất art nouveau
Thiết kế nội thất kiểu Art Nouveau

 

Phong cách thiết kế nội thất ngôi nhà art nouveau
Thiết kế nội thất theo phong cách Art Nouveau

 

Thiết kế nội thất phong cách art nouveau
Thiết kế nội thất theo phong cách kiểu Art Nouveau

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Avant Garde

 

Thiết kế Avant Garde cho nội thất
Thiết kế Avant Garde cho nội thất

 

Nội thất phong cách Avant Garde
Thiết kế nội thất phong cách Avant Garde

 

Phong cách Avant Garde cho thiết kế nội thất
Phong cách Avant Garde cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Baroque

 

Phong cách thiết kế nội thất baroque
Thiết kế nội thất phong cách kiểu Baroque

 

Thiết kế nội thất theo phong cách baroque
Thiết kế nội thất theo phong cách Baroque

 

phong cách thiết kế nội thất theo kiểu baroque
Thiết kế nội thất theo kiểu Baroque

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Bauhuas

 

Thiết kế nội thất phong cách bauhuas
Thiết kế nội thất kiểu Bauhuas

 

Nội thất phong cách bauhuas
Thiết kế nội thất phong cách kiểu Bauhuas

 

Phong cách thiết kế nội thất bauhuas
Thiết kế nội thất theo phong cách Bauhuas

 

Phong cách thiết kế nội thất theo kiểu Bazzar

 

Phong cách bazzar cho thiết kế nội thất
Phong cách Bazzar cho thiết kế nội thất

 

Thiết kế nội thất theo kiểu bazzar
Thiết kế nội thất theo kiểu Bazzar

 

Nội thất phong cách bazzar
Thiết kế nội thất phong cách Bazzar

 

Phong cách thiết kế nội thất theo kiểu Bohemian

 

Phong cách thiết kế nội thất Bohemian
Thiết kế nội thất phong cách Bohemian

 

Nội thất phong cách bohemian
Nội thất phong cách Bohemian

 

Thiết kế nội thất theo phong cách Bohemian
Thiết kế nội thất phong cách kiểu Bohemian

 

Phong cách thiết kế nội thất theo kiểu Brutalism

 

Thiết kế nội thất theo phong cách brutalism
Thiết kế nội thất theo phong cách Brutalism

 

Phong cách nội thất Brutalism
Thiết kế nội thất kiểu Brutalism

 

Nội thất theo phong cách brutalism
Nội thất theo phong cách Brutalism

 

Phong cách thiết kế nội thất theo kiểu Classicism

 

phong cách thiết kế nội thất classicism
Phong cách nội thất Classicism

 

Nội thất phong cách Classicism
Nội thất phong cách Classicism

 

Thiết kế nội thất theo phong cách Classicism
Thiết kế nội thất theo phong cách Classicism

 

Phần 2, với 10 phong cách thiết kế nội thất tiếp theo, bao gồm: 

 

 • Phong cách Colour Block
 • Phong cách Contemporary
 • Phong cách De Stijl
 • Phong cách Expressionism
 • Phong cách Funky
 • Phong cách Gothic
 • Phong cách Hi - Tech
 • Phong cách Hollywood
 • Phong cách Metallic
 • Phong cách Midcentury Modern

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Colour Block

 

Thiết kế nội thất phong cách colour block
Thiết kế nội thất phong cách Colour Block

 

xu hướng colour block cho thiết kế nội thất
Xu hướng Colour Block cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất colour block
Phong cách thiết kế nội thất Colour Block

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Contemporary

 

xu hướng contemporary cho thiết kế nội thất
Xu hướng Contemporary cho thiết kế nội thất

 

thiết kế nội thất phong cách contemporary
Thiết kế nội thất phong cách Contemporary

 

Phong cách thiết kế nội thất contemporary
Phong cách thiết kế nội thất Contemporary

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu De Stijl

 

thiết kế nội thất phong cách de stijl
Thiết kế nội thất phong cách De Stijl

 

xu hướng de stijl cho thiết kế nội thất
Xu hướng De Stijl cho thiết kế nội thất

 

phong cách thiết kế nội thất De Stijl
Phong cách thiết kế nội thất De Stijl

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Expressionism

 

thiết kế nội thất phong cách expressionism
Thiết kế nội thất phong cách Expressionism

 

xu hướng expressionism cho thiết kế nội thất
Xu hướng Expressionism cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Expressionism
Phong cách thiết kế nội thất Expressionism

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Funky

 

Thiết kế nội thất phong cách Funky
Thiết kế nội thất phong cách Funky

 

Xu hướng Funky cho thiết kế nội thất
Xu hướng Funky cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Funky
Phong cách thiết kế nội thất Funky

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Gothic

 

Thiết kế nội thất phong cách Gothic
Thiết kế nội thất phong cách Gothic

 

xu hướng Gothic cho thiết kế nội thất
Xu hướng Gothic cho thiết kế nội thất

 

phong cách thiết kế nội thất Gothic
Phong cách thiết kế nội thất Gothic

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Hi - Tech

 

Thiết kế nội thất phong cách Hi Tech
Thiết kế nội thất phong cách Hi - Tech

 

Xu hướng Hi Tech cho thiết kế nội thất
Xu hướng Hi - Tech cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Hi Tech
Phong cách thiết kế nội thất Hi - Tech

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Hollywood

 

Thiết kế nội thất kiểu Hollywood
Thiết kế nội thất phong cách Hollywood

 

xu hướng Hollywood cho thiết kế nội thất
Xu hướng Hollywood cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Hollywood
Phong cách thiết kế nội thất Hollywood

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Metallic

 

Thiết kế nội thất phong cách Metallic
Thiết kế nội thất phong cách Metallic

 

xu hướng Metallic cho thiết kế nội thất
Xu hướng Metallic cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Metallic
Phong cách thiết kế nội thất Metallic

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Midcentury Modern

 

Thiết kế nội thất phong cách Midcentury Modern
Thiết kế nội thất phong cách Midcentury Modern

 

xu hướng Midcentury Modern cho thiết kế nội thất
Xu hướng Midcentury Modern cho thiết kế nội thất

 

Phong cách thiết kế nội thất Midcentury Modern
Phong cách thiết kế nội thất Midcentury Modern

 

Phần 3, ICC Sài Gòn giới thiệu đến các bạn 13 phong cách thiết kế nội thất còn lại, trong 33 phong cách thiết kế, bao gồm: 

 

 • Phong cách Minimalism
 • Phong cách Modernism
 • Phong cách Organic
 • Phong cách Pop Art
 • Phong cách Postmodernism
 • Phong cách Qeen Anne
 • Phong cách Renaissance
 • Phong cách Retro
 • Phong cách Romanticism
 • Phong cách Shabby Chic
 • Phong cách Streamlining
 • Phong cách Swedish
 • Phong cách Vintage

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Minimalism

 

Thiết kế nội thất phong cách Minimalism
Thiết kế nội thất phong cách Minimalism

 

Xu hướng thiết kế nội thất Minimalism
Xu hướng thiết kế nội thất Minimalism

 

phong cách thiết kế nội thất Minimalism
Phong cách thiết kế nội thất Minimalism

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Modernism

 

Thiết kế nội thất phong cách Modernism
Thiết kế nội thất phong cách Modernism

 

Xu hướng thiết kế nội thất Modernism
Xu hướng thiết kế nội thất Modernism

 

Phong cách thiết kế nội thất Modernism
Phong cách thiết kế nội thất Modernism

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Organic

 

Thiết kế nội thất phong cách Organic
Thiết kế nội thất phong cách Organic

 

Xu hướng thiết kế nội thất Organic
Xu hướng thiết kế nội thất Organic

 

Phong cách thiết kế nội thất Organic
Phong cách thiết kế nội thất Organic

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Pop Art

 

Thiết kế nội thất phong cách Pop Art
Thiết kế nội thất phong cách Pop Art

 

Xu hướng thiết kế nội thất Pop Art
Xu hướng thiết kế nội thất Pop Art

 

Phong cách thiết kế nội thất Pop Art
Phong cách thiết kế nội thất Pop Art

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Postmodernism

 

Thiết kế nội thất phong cách Postmodernism
Thiết kế nội thất phong cách Postmodernism

 

Xu hướng thiết kế nội thất Postmodernism
Xu hướng thiết kế nội thất Postmodernism

 

Phong cách thiết kế nội thất Postmodernism
Phong cách thiết kế nội thất Postmodernism

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Qeen Anne

 

Thiết kế nội thất phong cách Qeen Anne
Thiết kế nội thất phong cách Qeen Anne

 

Xu hướng thiết kế nội thất Qeen Anne
Xu hướng thiết kế nội thất Qeen Anne

 

Phong cách thiết kế nội thất Qeen Anne
Phong cách thiết kế nội thất Qeen Anne

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Renaissance

 

Thiết kế nội thất phong cách Renaissance
Thiết kế nội thất phong cách Renaissance

 

Xu hướng thiết kế nội thất Renaissance
Xu hướng thiết kế nội thất Renaissance

 

Phong cách thiết kế nội thất Renaissance
Phong cách thiết kế nội thất Renaissance

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Retro

 

Thiết kế nội thất phong cách Retro
Thiết kế nội thất phong cách Retro

 

Xu hướng thiết kế nội thất Retro
Xu hướng thiết kế nội thất Retro

 

Phong cách thiết kế nội thất Retro
Phong cách thiết kế nội thất Retro

 

Phong cách thiết kế nội thất Romanticism

 

Thiết kế nội thất phong cách Romanticism
Thiết kế nội thất phong cách Romanticism

 

Xu hướng thiết kế nội thất Romanticism
Xu hướng thiết kế nội thất Romanticism

 

Phong cách thiết kế nội thất Romanticism
Phong cách thiết kế nội thất Romanticism

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Shabby Chic

 

Thiết kế nội thất phong cách Shabby Chic
Thiết kế nội thất phong cách Shabby Chic

 

Xu hướng thiết kế nội thất Shabby Chic
Xu hướng thiết kế nội thất Shabby Chic

 

Phong cách thiết kế nội thất Shabby Chic
Phong cách thiết kế nội thất Shabby Chic

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Streamlining

 

Thiết kế nội thất phong cách Streamlining
Thiết kế nội thất phong cách Streamlining

 

Xu hướng thiết kế nội thất Streamlining
Xu hướng thiết kế nội thất Streamlining

 

Phong cách thiết kế nội thất Streamlining
Phong cách thiết kế nội thất streamlining

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Swedish

 

Thiết kế nội thất phong cách Swedish
Thiết kế nội thất phong cách Swedish

 

Xu hướng thiết kế nội thất Swedish
Xu hướng thiết kế nội thất Swedish

 

Phong cách thiết kế nội thất Swedish
Phong cách thiết kế nội thất Swedish

 

Phong cách thiết kế nội thất kiểu Vintage

 

Thiết kế nội thất phong cách Vintage
Thiết kế nội thất phong cách Vintage

 

Xu hướng thiết kế nội thất Vintage
Xu hướng thiết kế nội thất Vintage

 

Phong cách thiết kế nội thất Vintage
Phong cách thiết kế nội thất Vintage

 

Trên đây, là các mẫu thiết kế nội thất theo nhiều trường phái khác nhau, công ty chúng tôi luôn cập nhật và đáp ứng thi công xây dựng, với mọi thiết kế nội thất, mà quý hàng mong muốn. Hãy tham khảo dịch vụ thiết kế nội thất của chúng tôi, để hiểu thêm tại sao cần thuê công ty thiết kế nội thất.

 

Tư vấn miễn phí cho quý khách hàng, liên hệ chúng tôi:

 

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng ICC Sài Gòn

Địa Chỉ: 99 Đường số 10, KP 5, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Mobile: 0937 337 025.

Website: https://iccsaigon.com

 

Đang xem: 5 | Tuần: 833 | Tháng: 4275 | Tổng: 150642