CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICC SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICC SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ICC SÀI GÒN

6 NHÀ XƯỞNG T29, T30, T31, T32, T33, T35 - KHU CN VIỆT NAM - SINGAPORE
  • 6 NHÀ XƯỞNG T29, T30, T31, T32, T33, T35 - KHU CN VIỆT NAM - SINGAPORE
  • Lượt xem: 30
  • Tên công trình: 6 NHÀ XƯỞNG T29, T30, T31, T32, T33, T35 - KHU CN VIỆT NAM - SINGAPORE

    Chủ đầu tư: CTY LIÊN DOANH (TNHH) KHU CN VIỆT NAM - SINGAPORE

    Diện tích xây dựng: 4.920 m2

  • Thông tin chi tiết
  • Bình luận
Sản phẩm cùng loại
F
Hỗ trợ: Kỹ Thuật
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Điện thoại: 0909 919 932
Hỗ trợ: Kinh doanh
Hỗ trợ trực tuyến qua yahoo Hỗ trợ trực tuyến qua skype
Điện thoại: 0933 919 932